2019

Rapport 2019:132. Arkeologisk undersökning. Södermanlands län, Södermanland, Gnesta kommun, Gåsinge-Dillnäs och Kattnäs socken, Gåsinge-Dillnäs 50:1, 187:1–2, 190:1-2 och 546, Kattnäs 66:1, 74:1 och 76, Norrtuna 1:118 m fl.
Louise Evanni & Magnus Lindberg