2018

Rapport 2018:85. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings stad och kommun, kvarteret Eddan, Apotekare-, Trädgårds- och Djurgårdsgatan, S:t Lars socken 153:1
Rikard Hedvall