2015

Rapport 2015:28. Arkeologisk undersökning. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Uppsala län; Uppland; Uppsala kommun; Uppsala socken; Gamla Uppsala 20:1, 21:13, 21:27, 21:39, 21:44, 21:46, 21:48, 21:49, 21:56, 21:71, 21:76, 21:78, 24:47, 26:5, 27:1, 32:1, 77:3, 77:7, 77:12, 77:19 och 79:23; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 586:1, 597:1, 603:1, 604:1, 605:1, 606:1 och 682
Redaktör: Lena Beronius Jörpeland