2017

Rapport 2017:40. Arkeologisk undersökning, Östergötland, Ödeshögs kommun, Västra Tollstads socken, Höje, Ombergs Kronopark 1:18, Västra Tollstad 232. Författare: Rikard Hedvall.

I samband med att Vattenfall genomförde schaktningsarbeten för dragning av nya elledningar gjordes en arkeologisk schaktningsövervakning den 21 februari 2017. Gården Höje finns omnämnd från 1300-talet då den brukades av Alvastra kloster. Rikligt med tegelstenar, gråstenar i storleken upp mot 0,7 meter, pressglas, buteljer och porslin påträffades utmed grunden och vidare ett stycke söderut. Inget av antikvariskt intresse påträffades vid undersökningen.