2016

Rapport 2016:67. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Östra Hargs socken och kyrka
Författare: Rikard Hedvall

I samband med att Åkerbo församling genomförde schaktningsarbeten på Östra Hargs kyrkogård, inför anläggandet av en regnvattendränering, genomfördes en arkeologisk undersökning.