2017

Rapport 2017:139 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Rasbo socken, fastighet Trevlinge 1:5
Wivianne Bondesson

Vid utredningen i Trevlinge, Rasbo socken i Uppland, påträffades en skärvstenshög, ett grav- och boplatsområde som inkluderar två sedan tidigare kända lämningar, två härdar samt en tegelugn. Av de elva objekt som registrerades är fem klassade som lagskyddade fornlämningar.