2015

Rapport 2015:25. Arkeologisk förundersökning. Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, Gillberga socken, Borsökna 1:52, Gillberga 103:1
Louise Evanni

I samband med uppförandet av ett enbostadshus, garage och tillhörande uppfartsväg har en arkeologisk förundersökning genomförts p.g.a. det gravfält, Gillberga 103:1, som finns registrerat inom fastigheten. Vid undersökningen påträffades rester efter en grav. I övrigt framkom inget av antikvariskt intresse.