2019

Rapport 2019:67. Stockholms län, Uppland, Sigtuna kommun, Norrsunda 205:1, Norrsunda socken, Uppland. Fastighet: Norslunda 50:1
Niclas Björck