2015

Schaktningsövervakning vid nedläggning av markkabel. AU GAL PM 2015:2. Geoarkeologisk undersökning. Uppland, Östhammar kommun, Valö socken, Vigelsbo 4:1 m fl., Valö 71:1
Mia Englund