2021

Rapport 2021:1
Arkeologisk utredning steg 2
Skåne län, Skåne, Hörby, Ystad och Sjöbo kommuner, Lyby, Östra Sallerup, Brandstad, Södra Åsum, Östra Kärrstorp, Sövde, Ilstorp, Sövestad och Bjäresjö socknar
Magnus Andersson

Den arkeologiska utredningen steg 2 omfattade totalt 24 utrednings objekt och ett punktobjekt på sträckan mellan Hurva och Ystad, där Svenska Kraftnät planerar ny elförbindelse. Inom utredningsobjekten framkom endast ett fåtal anläggningar. Det var inom objekten längst i söder, väster om Ystad (utredningsobjekt 20 och 23), som några härdar och ett stolphål påträffades. De enstaka anläggningar som påträffades ska härröras som spridd verksamhet i utkanten till de redan kända och dokumenterade läm-ningarna (L1988:3192) som ligger öster om områdena. Ingen bosättning eller annan förhistorisk eller historisk aktivitet kunde dokumenteras inom övriga utredningsobjekt.