2019

Rapport 2019:113. Arkeologisk utredning steg 2, 2019. Skåne, Klippans kommun, Klippans och Östra Ljungby socknar, väg 13 och väg 1809
Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Mats Anglert