2020

Rapport 2020:83. Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande förundersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Marks kommun, Horred och Surteby-Kattunga socknar, fastighet Hinnared 1:2, Fåglasång 1:10, Björketorp 11:1 m.fl ., fornlämning L1960:6999, L1960:6998, L1960:6997 m.fl .
Jessica Andersson

Arkeologerna, Statens historiska museer, har under 2020 genomfört en arkeologisk utredning steg 2 inför ny väg- och järnvägsplan mellan Sundholmen och Björketorp i Marks kommun, Västra Götalands län. I samband med utredningen genomfördes en avgränsande förundersökning av åtta fornlämningar och därtill ingick i uppdraget att fastställa ny antikvarisk bedömning för ytterligare tre lämningar. Undersökningarna resulterade i en nyligen påträffad härd, daterad till yngre järnålder, och att de tidigare kända fornlämningarna kunde avgränsas mot vägarbetsområdet.