2019

Rapport 2019:22. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun,
Vånga socken, Sunkerstad 6:1 Vånga 88:1-3
Katarina Sköld