2020

Populärvetenskaplig sammanfattning av arkeologisk undersökning Södermanlands län, Södermanland, Gnesta kommun,  Frustuna socken, fastighet Vackerby 7:1  fornlämning Frustuna 309, (L1982:7942 Boplats)
John Hamilton