2019

Rapport 2019:29. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Boxholms kommun, Ekeby socken, från Hageby 2:29 till Fjättmunna 2:4, Ekeby 73:1–4, Ekeby 71:1, Ekeby 86:1–2
Dnr 5.1.3-00243-2018
Katarina Sköld