2016

Rapport 2016:74. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Södermanlands län, Södermanland, Katrineholms kommun,
Julita socken, fastighet Julita 1:1, 1:4 och Risinge 1:1, RAÄ Julita 36:1 och 39:1.

Pär Karlsson, Anders Biwall & Immo Trinks