2018

Rapport 2018:50. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Landeryd socken, Ullstämma 5:15,
Landeryd 29:1–2, Landeryd 334, Landeryd 343
Ann Westermark