2017

Rapport 2017:104. Arkeologisk utredning. Skåne län, Helsingborgs kommun, Kvistofta socken, Katslösa 18:1 m.fl., Kvistofta 30:1 & 33:1.
Christoffer Hagberg & Katalin Schmidt Sabo