2022

Rapport 2022:91
Arkeologisk efterundersökning 2022
Skåne län, Skåne, Simrishamns kommun,Mellby socken, fastighet Mellby 3:52, L2020:8016 (L1990:6549)
Dnr 513-00265-2022
Björn Wallebom