2017

Rapport 2017:142 Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, 2017. Skåne, Landskrona kommun, Landskrona stad, kvarteret Neptun 29, fornlämning Landskrona 12:1
Katalin Schmidt Sabo

Mellan den 29 juni och 2 augusti 2017 genomfördes en arkeologisk undersökning i form av en schaktövervakning i kvarteret Neptun 29 i Landskrona stad. Anledningen till undersökningen var en pågående sanering av förorenade massor i kvarteret där Landskronahem AB hade för avsikt att uppföra nya byggnader.

Det aktuella området låg i hörnet av Östergatan och Regeringsgatan, strax utanför stadens äldre utfart vid ”Österport”, där man vid tidigare arkeologiska undersökningar påträffat bebyggelselämningar och rester efter 1700- och 1800-talets fortifikationer. Inom den 640 kvadratmeter stora ytan, som var tillgänglig för undersökning dokumenterades 23 bottnar till stora laggade trätunnor som använts för garveriverksamhet. Söder om tunnorna fanns murar till två stora tegelbyggnader innehållande 22 murade garverikar, ett stort rum som troligen använts för att lagra bark och torv i, samt en brunn.

Hela området för garveriet fylldes igen med diverse byggmassor och skräp då garveriet lades ner, efterlämnande stora mängder föroreningar från garveriverksamheten som varit i drift från 1827 till tidigt 1900-tal. Ett 70-tal fynd bestod av keramik (med flera fynd av felbränning liknande det material som påträffats i kvarteret Jäntan), bränningsstöd av bränd lera, slagg, kakel, djurben, en träborste, en träsko, en träpåle, juteväv, bottentapp till tunna, fönsterglas och kritpipor.