2020

Rapport 2020:34
Arkeologisk undersökning 2018
Skåne, Lunds kommun, Stångby socken, fastighet Stångby 5:28, fornlämning Stångby 48
Kennet Stark

Mot slutet av år 1676 drog den danska armén söderut och den 10 november passerade den Kävlingeån, och slog läger för vintern på höjderna söder om Svenstorps slott vid byn Skälshög. Platsen var väl vald då man därifrån hade god överblick över Kävlingeåns dalgång och den svenska armén som senare slog läger vid Lilla Harrie norr om ån. De danska soldaterna vistades i lägret i 24 dagar, fram till slaget vid Lund den 4 december. Efter slaget förlades svenska soldater i lägret innan den svenska armén den 11 december tågar vidare mot Södervidinge och efterlämnar en unik lämning från 1600-talet, avgränsad i tid och rum.