2018

Rapport 2018:79. Avgränsande arkeologisk förundersökning 2018. Skåne, Helsingborgs kommun, Allerum socken, fastighet Laröd 2:124,
fornlämning Allerum 94:1
Katalin Schmidt Sabo