2018

Rapport 2018:109. Arkeologisk undersökning. Uppsala län, Uppland, Östhammars kommun, Hargs socken, Söderharg 15:1, fornlämning Harg 58:1
Torbjörn Holback

Under ett par dagar i juni 2018 genomfördes en arkeologisk undersökning, i form av schaktövervakning, vid Hargs bruk i Uppland. En avloppsledning skulle bytas ut och närheten till Hargs herrgård och den omkringliggande bruksmiljön gjorde det nödvändigt med en antikvarisk kontroll. Entreprenaden grävde i sträckningen för det gamla serviceschaktet och det visade sig att avloppsledningen inte låg djupare ner än som mest 0,5 meter varför man inte grävde djupare. Inget av antikvariskt värde framkom.