2019

Rapport 2019:103. Arkeologisk undersökning. Hallands län, Halland, Varberg kommun, Varberg stad, fastighet Getakärr 3:1 och 3:121, fornlämning Varberg 62:1/ L1996:4154
Anders Altner