2015

Rapport 2015:33. En arkeologisk förundersökning på Packhusplatsen i Göteborg. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun och socken, Nordstaden 702:32, Göteborg 216.
Carina Bramstång Plura

En arkeologisk förundersökning har utförts på fornlämning Göteborg 216 vid Packhusplatsen. Orsaken är Trafikkontorets uppförande av likriktarstation samt avlopps- och kabelschakt. Vid förundersökningen återfanns träkonstruktioner som tolkas vara rester efter bryggor som utgått från den gamla Masthamnens norra murarm. Bryggorna ska ha varit i bruk under Masthamnens sista år fram till och med 1861, då Masthamnen fylldes.