2018

Rapport 2018:93. Arkeologisk undersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varbergs stad, Getakärr 3:1, fornlämning Varberg 60:1
Petra Nordin

Under tre dagar, perioden 31 juli till 15 augusti 2017, övervakade Arkeologerna, schaktningar för el-, fber- och vattenanslutningar i samband med resandet av en provisorisk paviljong invid Tingsgatan i centrala Varberg, hallands kommun. Ett par decimeter under asfalten i Tingsgatan fanns en eldstad, delar av en stenläggning och två stolphål. Björkved från eldstaden och ekkol från ett stolphål har daterats till perioden 1200-talets slut till 1300-talets början. De är lämningar från Gamla Varbergs äldsta fas.