2019

Rapport 2019:100. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Varbergs stad och kommun, kvarteret Renen 13 med fl era, L1996:4537
Elisabet Schager

Med anledning av Varbergs kommuns förberedelser av projektering och sanering inom kvarteret Renen 13 med flera, utförde Arkeologerna, en arkeologisk förundersökning inom området under hösten 2017.