2024

Arkeologisk utredning steg 1, 2023
Skåne län, Skåne, Tomelilla kommun, Tryde socken, Tomelilla 10:224
Sofi a Lindberg, Anna­Sara Noge och Katalin Schmidt Sabo

Arkeologerna, Statens historiska museer, har utfört en arkeologisk utredning inom ett 65 000 kvadratmeter stort område beläget väster om Tomelilla i sydöstra Skåne, där Tomelilla kommun planerar nybyggnation av bostäder.
Utredningen genomfördes som en byråinventering och fältinventering till fots. Olika komponenter i marken och i landskapet iakttogs och noterades. Till exempel markfynd och potentiella topografiska boplatslägen.
Inom ett 31 700 kvadratmeter stort sammanhängande område i södra halvan av utredningsområdet kan det finnas potentiella förhistoriska lämningar dolda under mark, men även gravar, då objektets högsta punkt ligger högt med fin utsikt över landskapet.