2015

Rapport 2015:84. Antikvarisk kontroll. Östergötland, Valdemarsviks socken och kommun
Britt Ajneborn