2020

Rapport 2020:68. Arkeologisk undersökning. Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Stockholms stad, Gråmunkeholmen 3, fornlämning L2015:7789 (Stockholm 103:1)
Peter Berg