2018

Rapport 2018:10 Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, Väröbacka 17:4 till Sunnvära 8:2
Jörgen Streiffert

I samband med planerad VA-ledning från Värö till Sunnvära har Arkeologerna utfört en arkeologisk utredning inom en cirka två kilometer lång sträckning. I endast ett av de många upptagna sökschakten påträffades bitar av slagen flinta. I övrigt gjordes inga iakttagelser av arkeologiskt intresse. Vad som dock bör uppmärksammas är att ledningen sträcker sig över en sedan tidigare registrerad stenåldersboplats, Värö 265:1, en yta som ej omfattats av den arkeologiska utredningen.