2018

Nya Lödöse Rapport 2018:1. Inför detaljplaner, Gamlestads torg etapp 2 och Gamlestadens fabriker. Arkeologiska förundersökningar i Gamlestaden. Västergötland, Göteborg, Gamlestaden 740:158 m.fl., Göteborg 218, Dnr 5.1.1-00710-2015 och 5.1.2-2017-00254
Kajsa Andreasson, Veronica Forsblom-Ljungdahl, Jeanette Gustavsson, Jens Heimdahl, Anders Kjellin, Christina Rosén, Mattias Öbrink

I skrivande stund pågår en omfattande förändring av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg och i samband därmed har en rad arkeologiska undersökningar genomförts. Inför kommande detaljplaner i Gamlestaden i Göteborg förundersöktes sex olika delytor 2015–2017.

Förundersökningarna berörde Nya Lödöses norra, östra och södra utkanter. Här fanns lämningar av stadens vall och vallgrav, utbyggnader i Göta älv samt stadsgårdar med ­ bebyggelse. Utanför stadens gräns fanns äldre odlingsmark.

Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna (SHMM), Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum