2015

Rapport 2015:49. Arkeologisk förundersökning. Västmanland, Arboga stad, kvarteret Gropgården 3–5, Arboga 34:1
Annika Nordström med bidrag av Jens Heimdahl

Under fyra dagar i juni 2014, genomfördes en mindre förundersökning inom kv. Gropgården i Arboga. Kv. Gropgården låg strax utanför den
medeltida stadens stadsgräns, och har sannolikt tagits i anspråk för stadsbebyggelse och köksträdgårdsodling under 1600-tal. Det är även troligt att området innan dess använts för storskalig åkerodling.