2018

Rapport 2018:58. Arkeologisk utredning steg 1. Västra Götalands län, Västergötland, Marks kommun, Sätila och Hyssna socknar
Christina Rosén

Marks kommun planerar att anlägga en VA-ledning mellan Sätila och Hyssna. Arkeologerna, SHMM har därför gjort en arkeologisk utredning, steg 1, i syfte att hitta oregistrerade fornlämningar. Resultatet blev att vi fann åtta områden som bedömdes innehålla eller kunna innehålla fornlämningar/övriga kulturlämningar.