2019

Rapport 2019:58. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland, Linköpings kommun, S:t Lars socken, fornlämning Linköping 153:1, 540 och 542
Rikard Hedvall