2018

Rapport 2018:54. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Linköpings kommun, Landeryds socken, inom Ullstämma 5:8
Annika Helander

Botrygg AB i Linköping planerar nybyggnation av bostäder inom en del av Ullstämma 5:8 i Linköpings stad, Östergötland. Då arbetsföretaget bedömdes kunna påverka lagskyddade fornlämningar utförde Arkeologerna en utredning, etapp 2, i april månad 2018. Inget framkom vid utredningen som föranleder ytterligare antikvariska åtgärder inför uppförandet av bostäder inom området.