2019

Arkeologisk besiktning. Stockholms län, Uppland, Norrtälje kommun, Fasterna socken, Fastnäs 2:9, Fasterna 146:1
Katarina Appelgren