2019

Arkeologisk besiktning av Sånga 74:1, 89:1, tre lämningar i Skog & Historia samt uppmärkning av Sånga 55:1, 88:1 och 93:1. Stockholms län, Uppland, Ekerö kommun, Sånga socken, Svartsjö 1:2 och 1:3, Sånga 55:1, 74:1, 88:1, 89:1 och 93:1
Wivianne Bondesson