2018

Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning. Södermanlands län, Södermanland, Katrineholms kommun, Björkviks socken, Mörtbol 2:3 och Villkärret 3:2, Björkvik 134:1, 135:1 och 214:1 m.fl.
Louise Evanni