2019

Rapport 2019:106. Arkeologisk för- och slutundersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Ås socken, Bossgård 2:20 och Åsby 6:40–45, Ås 160:1
Anders Altner och Jörgen Streiffert

Vid den arkeologiska undersökningen 2018 hittades gropar, stolphål och käpphål, fägator och gärdesgårdar, aktivitetsytor med härdar och kokgropar. Mellan dessa syntes också en avgränsad yta med spår från årder och svedjning. Daterade lämningar visar på verksamheter knutna till övergången äldre-/yngre bronsålder (period III-IV) och äldre järnålder. Ingen byggnad kunde med säkerhet konstateras. Vid förundersökningen 2019 var antalet anläggningar högre och möjligheten att finna hus bedöms som stor.