2017

Rapport 2017:32. Arkeologisk förundersökning. Östergötland, Finspång kommun, Risinge socken, S:ta Maria kyrka. Författare: Rikard Hedvall

I samband med att en ny åskledarledning och en ny elledning skulle förläggas i marken vid Risinge gamla kyrka genomfördes en arkeologisk undersökning. Två ledningsschakt grävdes för hand, i det sistnämnda schaktet frilades enstaka större stenar som ingår i kyrkans grundmur men inga stenar grävdes bort. Inget av antikvariskt intresse påträffades.