2015

Rapport 2015:57. Västra Götalands län, Bohuslän, Strömstad kommun, Tjärnö socken, Rossö 2:146.
Bengt Westergaard