2016

Rapport 2016:79. Kompletterande arkeologisk utredning. Uppsala län, Uppland, Enköpings kommun, Vårfrukyrka socken, Vårfrukyrka-Lundby 1:3 och Vårfrukyrka-Jädra 1:6.

Wivianne Bondesson

Vid utredningen registrerades ingen fornlämning, dock påträffades ett antal lösfynd från senare historiska perioder.