2019

Rapport 2019:98. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Vårdnäs socken, Sätra 1:16, 1:22 och 4:45 Fornlämning L2010:9542, L2019:1543–1547 och L2019:3402
Alf Ericsson