2015

Rapport 2015:60. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Inom RAÄ 312:1 och 358 på fastigheten Harvestad 9:1. Östergötland, Linköpings kommun, Harvestad socken
Britt Ajneborn