2018

Nya Lödöse Rapport 2018:3. Arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad, Göteborgs socken, Gamlestaden 740:44 med flera, Göteborg 218
Mattias Öbrink

Denna rapport omfattar tre olika projekt. I samband med pågående stadsomvandlingen i Gamlestaden flyttas flera stråk av rör och vägar inom Nya Lödöses stadsområde (Göteborg 218). Dessutom byggdes en ny busshållplats på Marieholm, direkt väster om Nya Lödöse. Parallellt med förändringarna i Gamlestaden planerar Trafikverket en ny motorvägspåfart på väg E45 med tillhörande anslutningsvägar på Marieholm. Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna (SHM), Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum.