2017

Rapport 2017:150. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Rystads socken, Rystad 49:1, 85:1. 248:1, 333, 346 och 362
Annika Helander

En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning utfördes i samband med VA-arbeten strax norr om Linköpings stad. Skyddsområdet till flera fornlämningar, så som en boplats, hällristningar och en stensättning, berördes av arbetet. Inga fornlämningar framkom vid schaktningsövervakningen. VA-ledningarna kunde grävas ned enligt planering.