2019

Rapport 2019:99. Arkeologisk undersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varbergs socken, Getakärr 7:1, L1996:4699 [Varberg 34:1]
Cornelia Lindengard