2019

Rapport 2019:107. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad och kommun, fastighet Masthugget 31:4–5 och 33:1–2 fornlämning L1960:2928 (Göteborg 342)
Elisabet Schager med bidrag av Maria Paring

I och med genomförandet av detaljplanen för blandad bebyggelse vid Järnvägsgatan i stadsdelen Masthugget i Göteborg, så har Arkeologerna, Statens historiska museer, utfört en arkeologisk förundersökning på två ytor där fornlämning L1960:2928 (Göteborg 342) kommer att påverkas.