2018

Rapport 2018:19. Arkeologisk utredning. Gävleborgs län, Gästrikland, Gävle kommun, Hamrånge socken, Axmar bruk 1:51
Karin Lindeblad, Inga Blennå och Maria Flinck med bidrag av Pär Karlsson och Johan Stenvall

Under våren och sommaren 2017 genomfördes en arkeologisk undersökning i växthusträdgården i Axmar bruk. Syftet med undersökningen var framför allt att lokalisera och dokumentera trädgårdsgångarna i anslutning till det tidigare växthuset, som byggdes 1878. I uppdraget ingick även en dokumentation av växthusträdgården och trädgården vid den gamla huvudbyggnaden samt en kompletterande växtinventering och arkivstudier. 2017 års arbete ska ses som en utvidgning och fördjupning av det vårdprogram som genomfördes 2016.